Slide background

Doesburg

Doesburg is één van de zeven Hanzesteden aan de IJssel, centraal gelegen tussen Achterhoek, Liemers en Veluwe.

Wie over de IJsselbrug komt en de stad binnen rijdt, denkt even dat de tijd hier stil heeft gestaan. Weinig steden in ons land zijn zo gaaf bewaard gebleven als deze oude Hanzestad. Het middeleeuwse stratenpatroon is nog volledig intact. Bovendien telt de binnenstad 150 beschermde monumenten. Zij getuigen van de rijke historie van Doesburg, dat al in 1237 stadsrechten kreeg, zo’n 60 jaar eerder dan Amsterdam! En daar is men trots op in Doesburg.

Doesburg wordt voor het eerst vermeld in een akte gedateerd tussen 1053 en 1071. De omgeving moet toen bestaan hebben uit moeras met hier en daar een al of niet bewoonde zandopduiking. De naam herinnert overigens nog aan die tijd. Volgens taalkundigen duidt does, duis, doze enz. op een met bomen of struiken begroeid moeras. Vanaf omstreeks het jaar 1000 kan men van permanente bewoning spreken. Doesburg zou dan zoveel betekenen als berg, burcht of nederzetting te midden van dergelijk gebied.

Doesburg kent een groot aantal monumenten en beeldbepalende panden, die er voor gezorgd hebben dat de binnenstad in 1974 als beschermd stadsgezicht is aangewezen. Vooral de laatste jaren is gebleken dat de monumentale binnenstad, waarop Doesburg met recht trots kan zijn, een economische factor van belang is geworden. Doesburg geniet grote bekendheid, door zijn prachtig gerestaureerde historische binnenstad. Een binnenstad, die als gevolg daarvan zelfs diverse malen mocht fungeren als decor voor bioscoopfilms.

De bezoeker kan er genieten van kunst, cultuur, leuke winkeltjes en gezellige restaurants. Voor wie wat langer in Doesburg wil vertoeven zijn er diverse overnachtingsmogelijkheden, zoals een hotel-restaurant aan de IJssel en een groot aantal gastvrije B&B adressen.

Met haar rijke geschiedenis en vele monumenten, is Doesburg meer dan een bezoekje waard. Een stad om te ontdekken! En … om weer naar terug te komen.